Доставка и отказ от поръчка

 

(а) Срокове на доставяне
Сроковете и условията за доставка, посочени по-долу, започват да текат след получаването на електронна поща или друга форма на известие от РозДеко, с потвърждение на Поръчката:
Всяка направена поръчка до 14:00 ч се обслужва на следващия ден.
Всяка направена поръчка след 14:00 ч, се изпълнява в рамките на 48 часа. В неделя и на официални празници срокове не текат.
При отсъствие на Получателя, Поръчката ще бъдe доставена на съседи или портиера, ако това е било посочено като възможност от Потребителя при осъществяването на Поръчката. В случай на отсъствие на Получател, РозДеко ще се свърже с Получателя, за да се уговорят условията на втората доставка. Всяка нова доставка на Букети трябва да се осъществи не по-късно от 24 часа след първоначалното уредено време на доставка, поради нетрайността на Продуктите и за нея се дължи отделно заплащане. Не може да бъде получено частично или пълно възстановяване на цената на Поръчката в случай, че Получателят е приел доставката в по-късен срок или не я e получил, поради независещи от РозДеко обстоятелства. Ако поради някакви причини като например, но не само - моментни натоварвания, тежки климатични условия, социални вълнения или поради други обстоятелства, доставките са затруднени, РозДеко ще положи всички усилия, за да удовлетвори желания срок за доставка на Потребителя. Въпреки това, ако тези изисквания не могат да бъдат изпълнени РозДеко ще информира Потребителя незабавно и ще предложи друго време за доставка.
(б) Райони на доставяне
Доставка на букети се извършва само на територията на София-град - от понеделник до събота, включително: 08:00 – 22:00 часа. Всяка доставка, за същия ден или за този, следващ деня на заявката, подлежи на потвърждение от наша страна с мейл и / или телефонно обаждане. Потвърждения от страна на RoseDéco се извършват всеки работен ден, събота включително, 10:00 - 18:00 часа, заявки след края на работния ден се обработват на следващия работен ден. Можете да ни откриете на +359 88 8383332 или на rosedeco@rosedeco.bg. Всички останали продукти на RoseDéco се доставят в София-град и в другите градове, обслужвани от мрежата на Еконт Експрес.
(в) Видове доставяне
РозДеко предлага два вида доставяне на Поръчки:
- Чрез куриерски фирми
- Услуга бели ръкавици: доставка, организирана от РозДеко с човек, облечен в специфичен костюм и с бели ръкавици.
(г) Прехвърляне на собствеността и на рисковете
Прехвърлянето на собствеността върху Продуктите на РозДеко в полза на Потребителя ще бъде извършено след и при пълно заплащане на съответната цена от Потребителя, независимо от желаната дата на доставка на Продуктите. Прехвърлянето на рискове ще настъпи при получаване на Продуктите от Получателя, до тогава всички рискове, включително, но не само, транспортни са на РозДеко. От този момент нататък, Потребителят поема и носи пълната отговорност за всякакви повреди и щети, свързани с Продуктите.

 

 

(а) Право на отказ
Потребителят има право, освен в случаите, предвидени в чл. 57 т. 4 от ЗЗПотребителите, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор, в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на Поръчката от Получателя, като попълни и изпрати на РозДеко формуляра, предоставен като Приложение към настоящите Общи Условия. По време на този срок и до изпращането им на РозДеко, Потребителят се задължава да съхранява, получените от РозДеко Продукти с грижата на добър стопанин, като запазва тяхното качество и цялост. В този случай, РозДеко ще възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми, не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения Договор.
От сумата, която Потребителят е платил по Договора, се удържат разходите за доставка, връщане и опаковане на Продуктите, освен ако Потребителят ги е върнал за своя сметка и е уведомил за това РозДеко. За всички Продукти на РозДеко, които поради своето естество, са потребими или не подлежат на връщане или подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, Потребителят има право на отказ само при обстоятелствата, описани в точка 4.6.(б) от Общите условия.
(б) Рекламации
Рекламации за грешка и / или наранени / счупени доставени Продукти, се приемат само и единствено в момента на получаване на доставката. Рекламациите се приемат единствено чрез формата за контакт и рекламации, която доставчикът носи със себе си.